202111 Νοέ

202119 Οκτ

202004 Απρ

Πρόγραμμα σύγχρονης εκπαίδευσης

Author Ιωάννης Αθανασιάδης    Category Νέα

Το πρόγραμμα της σύγχρονης εκπαίδευσης από 6-4-2020 ως 10-4-2020

Πατήστε εδώ για να ανοίξει το πρόγραμμα

202010 Μάιος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 11-05-2020 ΕΩΣ 15-05-2020

Author Ιωάννης Αθανασιάδης    Category Νέα

202029 Απρ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 27-4-20 ΕΩΣ 30-4-20

Author Ιωάννης Αθανασιάδης    Category Νέα

202005 Απρ

Οδηγίες πρόσβασης των μαθητών στη σύγχρονη εκπαίδευση μέσω τηλεδιάσκεψης (Webex)

Author Ιωάννης Αθανασιάδης    Category Νέα

Αν έχετε smartphone ή tablet, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή webex για να συνδεθείτε. Αυτό γίνεται, όταν πατήσετε το σύνδεσμο (link) του καθηγητή σας και αυτομάτως θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης. Σας προτείνουμε να το κάνετε την προηγούμενη μέρα από την προγραμματισμένη του δικτυακού μαθήματος για να είστε έτοιμοι!
(Εννοείται ότι η εγκατάσταση της εφαρμογής θα γίνει μία μόνο φορά)

Αν έχετε φορητό ή σταθερό υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Συνδεθείτε στο δικτυακό μάθημα μέσω browser (chrome, firefox κ.α), πατώντας απλά το σύνδεσμο (link) του καθηγητή σας
2. Επιλέξτε από την οθόνη το σύνδεσμο “Join from your browser
3. Δώστε το πραγματικό σας ονοματεπώνυμο και το email σας
4. Πατήστε το κουμπί Next
5. Αν εμφανιστεί στην οθόνη σας προειδοποιητικό μήνυμα για τη χρήση του μικροφώνου σας, πατήστε το κουμπί Επιτρέπεται (Allow)
6. Πατήστε το κουμπί Join Meeting για να μπείτε στην τάξη
Προσοχή: αν έχετε πρόβλημα με τον προηγούμενο τρόπο, εγκαταστήστε την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης στον υπολογιστή σας πατώντας το σύνδεσμο “Open the desktop app“. Σας προτείνουμε να το κάνετε την προηγούμενη μέρα από την προγραμματισμένη του δικτυακού μαθήματος για να είστε έτοιμοι!
(Εννοείται ότι η εγκατάσταση της εφαρμογής θα γίνει μία μόνο φορά)

Αν δεν έχετε σύνδεση ίντερνετ και θέλετε να παρακολουθήσετε το μάθημα αυτό μπορεί να γίνει μέσω του σταθερού τηλεφώνου σας. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Καλέστε τον αριθμό 211 990 23 94
1. Ακούτε ένα ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά (δεν κάνετε κάτι)
2. Πληκτρολογείτε τον 9ψήφιο κωδικό της τάξης του καθηγητή σας (θα σας δοθεί)
3. Αμέσως μετά πατήστε το πλήκτρο της δίεσης (#)
4. Ακούτε ένα δεύτερο ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά (δεν κάνετε κάτι)
5. Αμέσως μετά πατήστε ξανά το πλήκτρο της δίεσης (#)
6. Μπαίνετε στην τάξη!
Με τον τρόπο αυτό μπορείτε μόνο να ακούτε και να μιλάτε στο μάθημα, χωρίς να βλέπετε τον καθηγητή και αυτά που δείχνει.

202001 Απρ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Author Ιωάννης Αθανασιάδης    Category Νέα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονεών ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι μέσω εφαρμογής). Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της συνομιλίας άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι παράνομη και επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του. Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr).

202001 Απρ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ(Π.Σ.Δ)

Author Ιωάννης Αθανασιάδης    Category Νέα

ΘΕΜΑ: Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
Το με αρ. πρωτ. 40269/Δ2/24-03-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σε συνέχεια των με αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 και 40269/Δ2/24-03-2020 εγκυκλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ., σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών στο ΠΣΔ μπορούν να συνεχιστούν έως και την Δευτέρα 06/04/2020.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα στην εγγραφή των μαθητών και για οποιοδήποτε άλλο θέμα στείλτε τον αριθμό τηλεφώνου σας στο email του σχολείου gymproso@sch.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

202022 Μαρ

Εγγραφή και δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ

Author Ιωάννης Αθανασιάδης    Category Νέα

ΘΕΜΑ: Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Με τους μαθητικούς λογαριασμούς παρέχεται η πρόσβαση των μαθητών σε ένα σύνολο υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, όπως η ηλεκτρονική αλληλογραφία, η τηλεκπαίδευση, τα ιστολόγια, οι κοινότητες αλλά και σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1. Εγγραφή και δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ για τους μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί μία νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη του κηδεμόνα, η οποία υλοποιείται με τα παρακάτω βήματα:

1. Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/.

2. Για την εγγραφή απαιτείται από τον κηδεμόνα: (α) η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με

πρόσβαση στο Διαδίκτυο και (β) να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email).

3. Η εφαρμογή εγγραφής αρχικά εμφανίζει εισαγωγική σελίδα, με χρήσιμες πληροφορίες για τον μαθητή και τον κηδεμόνα του.

4. Ο κηδεμόνας εφόσον το επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει με την εγγραφή με το κατάλληλο

πλήκτρο που υπάρχει στο τέλος της σελίδας και το οποίο οδηγεί στη φόρμα εγγραφής.

5. Στη φόρμα εγγραφής θα πρέπει:

i. Όλα τα πεδία να συμπληρωθούν ακριβώς όπως αναγράφονται σε έλεγχο προόδου του/της μαθητή/μαθήτριας που έχει λάβει πρόσφατα από το σχολείο.

ii. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.

iii. Τα πεδία email κηδεμόνα και κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα συμπληρώνονται με σκοπό την εύκολη ανάκτηση των στοιχείων του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) από τον κάτοχό του.

6. Αφού ο κηδεμόνας διαβάσει τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Εχεμύθειας μπορεί να

προχωρήσει στην υποβολή της φόρμας για τη δημιουργία του μαθητικού λογαριασμού.

7. Η ορθότητα των στοιχείων μαθητή/μαθήτριας επιβεβαιώνεται από το σύστημα mySchool και δημιουργείται ο λογαριασμός.

8. Με τη δημιουργία του λογαριασμού εμφανίζονται τα στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη

9. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση του κηδεμόνα με το όνομα χρήστη και χρήσιμες οδηγίες για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που ξεχαστεί.

10. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων (βήμα 7) και η δημιουργία του λογαριασμού, ο κηδεμόνας μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο ώστε να διασταυρώσει την ορθότητα των στοιχείων του/της μαθητή/μαθήτριας. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει αίτημα υποστήριξης προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από τη σχετική επιλογή που υπάρχει στην οθόνη της εφαρμογής.

Για την προστασία της ιδιωτικότητας του μαθητή/μαθήτριας το όνομα χρήστη (username) που παράγεται δεν έχει σχέση με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή/μαθήτριας.

Τονίζεται ότι η νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής λειτουργεί παράλληλα με την

καθιερωμένη διαδικασία διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών από την πλευρά του σχολείου και δεν την αντικαθιστά, αλλά την συμπληρώνει ως προς το σκέλος της εγγραφής.

(username), κωδικός πρόσβασης (password) και e-mail, τα οποία και πρέπει να διατηρήσει ο κηδεμόνας για την πρόσβαση του μαθητή στις υπηρεσίες του ΠΣΔ.

Translate:

Ο καιρός στην Προσοτσάνη

Ετικέτες

Πρόσφατα άρθρα

Κατηγορίες

Μεταστοιχεία

Αρχείο (ανά μήνα)

Ημερολόγιο άρθρων

Μάι 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Εορτολόγιο

ΕΣΠΑ